Start

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1315

medlemmar

i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

Medlemsförmåner.
*Rabatt på SJ.
* Ett omfattande cirkelutbud
* Prisvärda resor.
* Intressanta aktiviteter.
* Ett brett socialt kontakt- nät
* Tidningen AKTIVISTEN.
* Egen radiokanal.
* Medlemsföräkring
För aktuell information se
Rring 0921-12374 så får Du veta mer.

 

 

Verksamhetsplan för avd 220 i Boden år 2018

 
Avdelningen ska verka för:

Att stärka avdelningens slagkraft genom aktiv medlemsvärvning.
Målet är att värva 150 nya medlemmar.

                  Att verka för att medlemmarna aktiveras, främst genom
studieverksamhet, friskvård mm

Att ha intressanta föreläsare på våra möten/träffar

Att bedriva besöksverksamhet för att aktivera äldre

Att arbeta för att få anpassade lokaler för vår verksamhet

Att arbeta för trygghetsboende

Att verka utåt med en pressansvarig för att få
uppmärksamhet i media (tv, tidningar, radio osv.)

Att genom aktivt agerande i KPR bevaka och påverka för våra medlemmar viktiga samhällsfrågor

Att utveckla samarbetet med andra pensionärsorganisationer

Att delta i mässor, temadagar för att sprida kunskap om SPRF

Att erbjuda resor och andra evenemang för våra medlemmar


Kallelse!

SKPF/SPRF avd 220 årsmöte
2018-02-20

Plats: Å-center Färgaregatan 1,
Tid: 14.00
Vid mötet ska bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 samt verksamhetsplan för 2018 tas upp.
Även val till olika uppdrag ska förrättas.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Motioner ska vara inlämnade till avdelningen senast den 26 januari.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i föreningslokalen från den 14 februari.


Preliminär plan träffar på Å-Center våren 2018

Månadsträffar
11 januari medlemsträff
22 mars påskbuffé
12 april medlemsträff
April/maj modevisning
24 maj vårfest

Träffarna börjar kl 14.00 på
Å-Center om inte annat
anges i annons.
Läs mer i BODEN extra.
I en blå ruta finner Du
SPRF annonser om vår
verksamhet med aktuella tider
samt eventuellt ändrade datum.


Styrelsemöten 2018
Plats: Föreningslokalen.
Tid: 09.00 - 12.00:
9 jan, 6 febr, 6 mars, 10 april, 8 maj, 12 juni, 7 aug.


Skivor till kaffe 2018


Kulturcafé

Anordnas under 2018 vid flera tillfällen.
Plats: Björken, Pelarsalen
Torsdagar 13.00 – 15.00
Datum: 15 febr, 15 mars, 12 april, 17 maj Kaffe med bröd serveras för 20 kr.
Välkommen!

Tag gärna med en vän!


Besöksverksamheten.
Kontaktpersoner finns hos Röda Korset på Drottninggatan 15.
Telefontiden är måndagar och tisdagar 10.00 — 11.00.
Telefon 0921-14470.


Odlingslotter i Bodsvedjan.

Varje lott är 8 x 15 m. Hyran är 100:-/år.
Kontakta Hans Pettersson för mer information.
0921-56466 el 070-3606466


Fredagsmys med SKPF Avd 220 Boden.

Planering pågår för att under våren 2018 presentera tid och
plats i detalj här på hemsidan och i BODEN extra.


Skördefesten 2018

24-26/8


Skördefesten 26 - 28 augusti 2016.

Blev som vanligt en lyckad verksamhet som gav vår förening lite "klirr i kassan".
Stort TACK till det lilla fåtal som fick det att gå runt!


Årets skördefest 24 - 26/8


I år ska vi som vanligt baka mjukkakor under skördefesten. Till det behöver vi många medarbetare. Därför behöver vi din hjälp
med att göra deg, kavla, grädda, bära ut eller sälja.

Du kan välja mellan 3 skift varje dag från fredag till söndag.

Provbakning gör vi redan på torsdag 23/8.
Kontakta Ulla Röding 070-555 71 40

Välkommen!