Start

SKPF

Styrelseinfo

Organisation

Verksamhetsplan

Studiecirklar

Resor

Bli medlem

Gästbok

SPRF:kören

Närradion

Protokoll

Försäkring

Historik

Bilder

Stadgar

Länkmagasin

 

 

 

 

 

vaderVädret  i Boden

Nu är vi: 1329
medlemmar
i Boden! 

walk

Promenera Mera!

Samlimg

Kvarnängen

måndagar kl.10.00

 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Ordförande har ordet.
Det var bättre förr eller……
Det har nu gått 6 månader sedan SPRF upphörde som eget förbund och genom fusion gick upp i SKPF. På lokal nivå har vi behållit vår avdelning
intakt, dock med ett namnbyte från SPRF avd 20 till SKPF/SPRF avd 220 och ingår numera i det centrala förbundet SKPF.
Anledningen till fusionen känner vi väl till, SPRF Sveriges äldsta pensionärsförening, gick sotdöden till mötes.
Även om vår avdelning i Boden har haft och har en positiv medlems- utveckling minskade vi i riket i en oroväckande snabb takt och möjlig- heten att på sikt vara kvar som eget förbund saknades.
Det var många som kände en stor oro och tveksamhet inför samgåendet.
Skulle vi ”ätas upp” och förlora vår identitet mm.

Enligt min mening har sammanslagningen varit positiv för oss.
Vi är en del av ett större förbund med bättre möjligheter att på riksnivå göra vår röst hörd och skapa opinion för äldrefrågor.
Vi kan också genom att tillhöra ett större och ekonomiskt starkare förbund på ett bättre sätt få stöd i vårt arbete på lokal och distriktsnivå.
Vi har samtidigt genom att ha kvar vår lokala avdelning behållit vår identitet och starka organisation med engagerade medlemmar.
Vi fortsätter med vår omfattande verksamhet i form studiecirklar, resor och träffar av olika slag.
Vi kan med stolthet säga att det gör skillnad att vara medlem i vår avdelning och att vi i Boden har det mest
omfattande utbudet av aktiviteter för oss pensionärer.
Andra effekter på pluskontot är att vår medlemsavgift sänks från 210 kr som vi betalade 2016 till 135 kr för 2017. Detta trots att vi på höstmötet beslutade att ta ut en årsavgift på 25 kr till vår lokala avdelning.
Ytterligare förmåner är att som medlem har 500 kronor lägre kostnad hos
Fonus vid begravning och 2 000 kronor avdrag vid köp av gravsten för
minst 14 000 kronor.
Dessutom ger Familjens jurist 750 kr prisavdrag på första rådgivningstimmen för dig som är medlem i SKPF.
Det var bra förr, men gemensamt kan
vi göra morgondagen bättre!

Värva NYA medlemmar!

SKPF/SPRF avd 220 i Boden är en stor pensionärsförening med c:a 1300 medlemmar och är den näst största SPRF avdelningen i Sverige.

För att vi i Boden ska förbli en stark förening måste vi värva ett 100- tal nya medlemmar varje år.


DU
Är vår bäste värvare, genom att berätta för en god vän om allt vad SKPF/SPRF avd 220 Boden har att erbjuda av olika arrangemang och gemenskap.

Vi ser positivt på framtiden med

Din aktiva hjälp

med att rekrytera nya medlemmar.

Bli medlem/värva medlem, ring Mona Ahlström 0921-52773 så får du mer information.